مرتب سازی بر اساس
جدید

قارچ

دسته: صیفی جات

هر 500 گرم 10,000 تومان

جدید

لیمو ترش جنوب

دسته: صیفی جات

هر کیلوگرم 18,000 تومان

جدید

انجیر(500گرم)

دسته: میوه

هر 500 گرم 14,000 تومان

جدید

لوبیا سبز

دسته: صیفی جات

هر کیلوگرم 12,000 تومان

جدید

گوجه گیلاسی (بسته ای 450 گرم)

دسته: صیفی جات

هر بسته 20,000 تومان

جدید

فلفل تند (200 گرمی)

دسته: صیفی جات

هر 250 گرم 3,000 تومان

طالبی

دسته: میوه

هر کیلوگرم 7,000 تومان

جدید

خربزه

دسته: صیفی جات

هر کیلوگرم 3,500 تومان

جدید

هندوانه

دسته: میوه

هر کیلوگرم 2,500 تومان

جدید

زنجبیل(250گرم)

دسته: صیفی جات

هر 250 گرم 15,000 تومان

جدید

سیر

دسته: صیفی جات

هر 250 گرم 4,000 تومان

جدید

فلفل دلمه رنگی

دسته: صیفی جات

هر 500 گرم 10,000 تومان

جدید

کدو حلوایی

دسته: صیفی جات

هر کیلوگرم 7,000 تومان

جدید

کدو سبز

دسته: صیفی جات

هر کیلوگرم 6,000 تومان

جدید

سیب گلاب (500 گرم)

دسته: میوه

هر 500 گرم 8,500 تومان

جدید

سیب سبز (500 گرم)

دسته: میوه

هر 500 گرم 8,500 تومان

انار

دسته: میوه

هر کیلوگرم 10,000 تومان

جدید

کاهو پیچ (500 تا 700 گرم)

دسته: صیفی جات

هر 500 گرم 4,500 تومان

جدید

کاهو (500 گرم)

دسته: صیفی جات

هر 500 گرم 4,000 تومان

جدید

موز چابهار

دسته: میوه های استوایی

هر کیلوگرم 12,000 تومان

جدید

گلابی (500 گرم)

دسته: میوه

هر 500 گرم 14,000 تومان

جدید

شلیل انجیری (500 گرم)

دسته: میوه

هر 500 گرم 10,000 تومان

جدید

هلو انجیری (500 گرم)

دسته: میوه

هر 500 گرم 10,000 تومان

جدید

بادمجان

دسته: صیفی جات

هر کیلوگرم 6,000 تومان